cierszewo 2010-do skansenu - miecio

Przodownicy pracy z całej Polski zjechali się na zaproszenie I-g Sekretarza obwodu Dobrzyńskiego na wykopki,....serdecznie dziękujemy towarzyszom za przyjazd.