cierszewo 2010-do skansenu - miecio

na tym obrazku znjadź jeden szczegół, który nie pasuje.........
jeden z Pitoli jedzie na tzw. niewidce, odległość pomiędzy jednym Pitolem a drugim wypełnia pusta przestrzeń, ale to tylko pozory.