cierszewo 2010-do skansenu - miecio

1,2,3,4,5,6,7,8.........16,17.....jeszcze raz pogibiłem się 1,2,3...........