cierszewo 2010-grill - miecio

Yeah.....ługi bugi.....dawać mięcho na grilla.