cierszewo 2010-grill - miecio

W międzyczasie gdy Asia polewa, Danusia planuje atak na zagrychę.....ukrywa jednak to skrzetnie pod usmiechem