cierszewo 2010-grill - miecio

Chciałam panu powiedzieć proszę Pana, że ta kaszanka to sama kość....