cierszewo 2010-grill - miecio

Szefunciu, chciałem tylko zameldować, że opracowany gryplan działa. Wszyscy jedzą i chlipią....