cierszewo 2010-przyjazd - miecio

tutaj i w tym własnie miejscu Adames szykuje chytry gryplan na rozpoczęty w zasadzie SPOT...w tym celu wybiera odpowiednią kadrę :P