cierszewo 2010-przyjazd - miecio

Kukuryza mówiłem, a nie pola konopii :)