cierszewo 2010-przyjazd - miecio

chyba poprosili go o zmianę rozmiaru tej ryby, w dość charakterystyczny sposób ukrywając uśmiechy.... :P