cierszewo 2010-przyjazd - miecio

tak, tak....takie ryby to i ja łapałem...w centrali rybnej