cierszewo 2010-przyjazd - miecio

radości nie było końca, nawet trelinki na widok zacnych gości nabrały wyrazistego blasku

cierszewo01