cierszewo 2010-przyjazd - miecio

...Szanowni Państwo, kolejnym punktem naszego SPOTU będzie typowy offroad, po lewej stronie trasy widzicie nieprzebyte ludzkim wzrokiem kartoflisko....po prawej zaś stronie....eto wsio budiet kukuryza.