cierszewo 2010-przyjazd - miecio

jak widać wszyscy otrzymali już zadania od Adamesa na piątkowe popłudnie i wieczór,...czas więc przystąpic do działań