cierszewo 2010-przyjazd - miecio

Adames na swoim stanowisku,....liczy kto jest a kogo nie ma